Aristoteles, (2007). Ethica Nicomachea. 7de druk. Groningen.
Aron, E. (2012). Hoogsensitieve personen. 34ste druk. De Arbeiderspers.
Blom, L. (2012). Beelden in je hoofd. AnkhHermes.
Bodde, M. (2011). Pil. Nijgh en van Ditmar
Botton, A. de, (2012). Ode aan het kijken. Atlas Contact.
Botton, A. de, (2011). status angst. Olympus
Broek, J. van den, Koetsenruijter, W., Jong, J. de, & Smit, L. (2010). Beeldtaal. Boom Lemma.
Csikszentmihalyi, M. (1999). De weg naar Flow. Boom.
Davis, R.D., & Braun, E.M. (1995). De gave van dyslexie. Elmar.
Dempsey, A. (2010). Encyclopedie van de moderne kunst. 4de druk. Waanders.
Draaisma, D. (2003). De metaforenmachine. 3de druk. Groningen.
Elger, D. (2009). Dadaïsme. Taschen GmbH.
Erasmus, D. (2011). Lof der Zotheid. Athenaeum
Goleman, D. (2010) Sociale intelligentie. 6de druk. Contact.
Gosling, S. (2008). De geheime taal van dingen. Balans
Jensen, S. (2007). Waarom vrouwen van apen houden. Prometheus.
Jensen, S., Wijnberg, R. (2011). Dus ik ben. de bezige bij.
Jung, C.G. (1993). Dromen. lemniscaat
Kamagurka, (2002). Tour de Trance. NAI.
Kockelkoren, P. (2003). Techniek: kunst, kermis en theater. NAI.
Lewis, G. (2009). 2000 kleurcombinaties. Tirion.
Pickover, C.A. (2012). Het natuurkunde boek. Librero.
Pickover, C.A. (2011). Het wiskunde boek. Librero.
Rousseau, J.-J. (2006). Overpeinzingen van een eenzame wandelaar. 4de druk. L.J. Veen.
Sacks, O. (2013). De man die zijn vrouw voor een hoed hield. Meulenhoff
Schattschneider, D., & Walker, W. (1987). M.C. Escher Kaleidozyklen. TACO Verlagsgesellschaft.
Simmen, R. (1968). Mens & Machine. van Lindonk.
Vroon, P., & Draaisma, D. (1985). De mens als metafoor. Ambo bv.